• by Tai Tong Ah

Tôi đã sử dụng dầu thảo dược từ khi còn bé. Sản phẩm này đã đồng hành cùng tôi trong suốt các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đặc biệt là trong những ngày tôi thực hiện Nghĩa vụ Quốc gia để giảm bớt tình trạng nhiễm nấm và côn trùng cắn; Cho đến hôm nay, nó vẫn là vật dụng cần phải có trong hộp cứu thương của tôi.

English