Sistem pengekstrakan herba

Sistem pengekstrakan herba

Proses pengekstrakan

Proses pengekstrakan

Proses pencampuran

Proses pencampuran

Persekitaran bilik yang bersih

Persekitaran bilik yang bersih

Proses pengisian dan pemasangan penutup secara automatik

Proses pengisian dan pemasangan penutup secara automatik

Proses pelabelan automatik

Proses pelabelan automatik

Proses automatik – daripada pelabelan hingga pembungkusan

Proses automatik – daripada pelabelan hingga pembungkusan

Proses pembungkusan automatik

Proses pembungkusan automatik

Pelaksanaan sistem penjaminan kualiti

Pelaksanaan sistem penjaminan kualiti

Bahasa Malaysia