Sistem pengekstrakan herba

Sistem pengekstrakan herba

Proses pengekstrakan

Proses pengekstrakan

Tangki pencampuran

Tangki pencampuran

Pemantauan proses pengekstrakan herba

Pemantauan proses pengekstrakan herba

Proses pencampuran

Proses pencampuran

Persekitaran bilik yang bersih

Persekitaran bilik yang bersih

Proses pengisian dan pemasangan penutup secara automatik

Proses pengisian dan pemasangan penutup secara automatik

Pemasangan penutup secara automatik - gambar dari sudut dekat

Pemasangan penutup secara automatik - gambar dari sudut dekat

Pemeriksaan kualiti semasa proses pengisian dan pemasangan penutup

Pemeriksaan kualiti semasa proses pengisian dan pemasangan penutup

Proses pelabelan automatik

Proses pelabelan automatik

Proses pelabelan automatik - gambar dari sudut dekat

Proses pelabelan automatik - gambar dari sudut dekat

Pemeriksaan kualiti semasa proses pelabelan

Pemeriksaan kualiti semasa proses pelabelan

Proses pembungkusan secara manual

Proses pembungkusan secara manual

Pembungkusan secara manual - gambar dari sudut dekat

Pembungkusan secara manual - gambar dari sudut dekat

Pelaksanaan sistem penjaminan kualiti

Pelaksanaan sistem penjaminan kualiti

Bahasa Malaysia