Semua anggota keluarga turut menyertai dalam pengeluaran Minyak Herba di rumah.

Pengeluaran Minyak Herba di rumah

Volkswagen Kombi yang setia berkhidmat dipasang pembesar suara

Volkswagen Kombi yang setia berkhidmat dipasang pembesar suara

Pasukan jurujual pada tahun 1960-an

Pasukan jurujual pada tahun 1960-an

Teochew opera in the 60's

Opera Teochew pada tahun 1960-an

Teochew opera stage advertisement in the 60's

Iklan di pentas opera Teochew pada tahun 1960-an

Kemudahan pengeluaran yang pertama di Bangunan Tong Lee

Kemudahan pengeluaran yang pertama di Bangunan Tong Lee

Pengenalan syarikat pada awal peringkat perniagaan

Pengenalan syarikat pada awal peringkat perniagaan

Kemudahan penghasilan kini di Kaki Bukit View

Kemudahan penghasilan kini di Kaki Bukit View

Nama Cap Udang Kembar

Nama Cap Udang

"Cap Udang Kembar" dipamerkan

"Cap Udang" dipamerkan

Tanda dagangan "Cap Udang Kembar"

Tanda dagangan "Cap Udang"

Bahasa Malaysia